Независимо дали за вашето корпоративно събитие или обществена проява Бизнес Мийтингс ще ви съдейства за постигането на резултати в медиен план.

 • Връзки с медиите и позициониране
 • Организиране на пресконференции и брифинги
 • Създаване и разпространение на прессъобщения
 • Разработване на комуникационни стратегии
 • Организиране на интервюта
 • Групови и индивидуални пътувания
 • Прес информационен кит
 • Корпоративно налагане
 • Медиа реклама – ТВ, Радио, Списания, Вестници
 • Външна реклама
 • Интернет реклама
 • Корпоративна социална отговорност
 • Мониторинг