Отдавна маркетингът вече не се характеризира само с четирите си основни елементи – продукт, цена, дистрибуция и промоция и с традиционните маркетингови канали – преса, радио, телевизия, интернет.

Съществува история за възникването на маркетинга от нов тип и тя е свързана със случайността!
Един от ръководителите на голяма международна компания изготвял бюджет за общите маркетингови разходи. Изчислил разходите, теглил чертата, но в един момент се сетил, че е забравил да включи и разходите за организирането на събитието, което щяло да презентира новия продукт на компанията. Той добавил и тези разходи и окончателно теглил чертата!

Така се ражда терминът BTL – below the line, който обуславя всички нетрадиционни интегрирани техники и инструменти свързани с позициониране, налагане на пазара, промотиране, утвърждаване, развитие.

Бизнес Мийтингс ще ви предложи адекватен интегриран комплекс от маркетингови традиционни и нетрадиционни техники, които да помогнат на вашите инциативи.